MVDr. Katarína Schuster Čentešová

MVDr. Katarína Schuster Čentešová


- absolventka Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku 2002
- Člen Komory veterinárnych lekárov SR
- Člen Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat
- od roku 1998 stáže na veterinárnej klinike PPP v Denveri, Co, USA zamerané hlavne na chirurgiu mäkkých tkanív a ortopédiu, a účasť na charitatívnych kastračných programoch v indiánskych rezerváciách v Montane, USA
- 2002 - 2005 Veterinárna klinika Planet a Sloboda zvierat, Bratislava
- 1/2010 účasť na prvom veľkom kastračnom programe v Meride, Mexiko
- 5/2005 - 2/2014 vlastná prax - Veterinárna klinika ZVERLAND Bratislava
- od roku 2005 hlavný veterinárny lekár pre Občianske združenie Mačky SOS
- 4/2012 Veterinárna klinika ZVERLAND Piešťany
zameranie: chirurgia mäkkých a tvrdých tkanív, ortopédia, felinná medicína