Ochorenia očí

Conjuctivitis

Zápal očnej spojivky - je najčastejším ochorením oka u mačiek. Je to spôsobené tým, že očná spojivka u mačky je sliznica tela, ktorá je najviac vystavená pôsobeniu vonkajších vplyvov prostredia.

Uveitis

Pod pojmom uveitída rozumieme zápal cievnej vrstvy oka. Uveitídy oka najčastejšie vznikajú:

- rozšírením zápalu z iných očných štruktúr (napríklad pri zápale a rozsiahlom vrede rohovky, prestupom zápalového procesu pri retrobulbárnom abscese)

- menej často ako primárny zápal, spôsobený najmä priamym poranením dúhovky.


Coloboma iridis.

Kolobóm dúhovky - jedná sa o vrodený defekt (nevyvinutie sa časti dúhovky) cievnej vrstvy oka, v tomto prípade dúhovky. Kolobómy vznikajú v embryonálnej fáze vývoja plodu, ako následok nedokonalého uzatvorenia očnej štrbiny.

Symblepharon

Jedná sa o zrasty spojivky oka, v závažných prípadoch aj spojivky a rohovky. U mačiek tento stav vzniká následkom infekčných ochorení, najmä herpesvírusových, chlamydiálnych a mykoplazmových infekcií. Dochádza k nemu buď počas vnútromaternicového vývoja, alebo krátko po narodení.