Uveitis

Jedná sa o veľmi bolestivý stav v oku, doprevádzaný svetloplachosťou, silným opuchom viečok a zvýšeným slzotokom. Očná guľa je vtiahnutá hlbšie do orbity ( očnej štrbiny ). Cievy na beľme bývajú silno naplnené a prenikajú cez okraj do hlbokých vrstiev rohovky. Rohovka sa následne znepriehľadní, zrenica je väčšinou zúžená a nereaguje na osvetlenie. Vnútroočný tlak je znížený. Ak takýto stav trvá dlhšie, môžu sa vytvárať synechie ( zrasty ) medzi dúhovkou a šošovkou, alebo rohovkou a dúhovkou. Čo môže viesť k zhoršeniu zrakovej schopnosti zvieratka.

Pod pojmom uveitída rozumieme zápal cievnej vrstvy oka. Uveitídy oka najčastejšie vznikajú:

- rozšírením zápalu z iných očných štruktúr (napríklad pri zápale a rozsiahlom vrede rohovky, prestupom zápalového procesu pri retrobulbárnom abscese)

- menej často ako primárny zápal, spôsobený najmä priamym poranením dúhovky.