Artróza u mačiek

Artróza /osteoartritis, degeneratívne ochorenie kĺbov/ je závažné ochorenie kĺbov. Môže sa vyskytnúť v ktoromkoľvek veku, najčastejšie je však späté so seniorským obdobím života. Pri tomto stave dochádza k postupnej degenerácii a zápalovým zmenám na kĺboch. Mení sa povrchová štruktúra chrupavky, znižuje sa množstvo synoviálnej /kĺbovej/ tekutiny, dochádza k zhrubnutiu kĺbového púzdra a k produkcii nového kostného tkaniva v kĺbovom priestore.

Toto ochorenie nie je možné zastaviť a je najčastejším zdrojom chronickej bolesti mačiek.

Väčšinou sa vyskytne sekundárne ako následok traumy spojenej so zlomeninou či vykĺbením. V porovnaní so psami sa u mačiek zriedkavejšie stretávame s dyspláziami - vývojovými vadami kĺbov, ktoré takisto vedú k artróze. Dedične získane nerovnosti kĺbov sa vyskytujú viac u veľkých plemien ako napr. Mainská mývalia mačka, ale aj u britiek.

Príznaky nemusia byť spočiatku výrazné. Mnoho majiteľov ich pripisuje vyššiemu veku ich mačky. Spravidla sa vyvíjajú pozvoľna, často dochádza k prechodným stavom zlepšenia a zhoršenia, ktoré môžu byť závislé od záťaže ale aj od počasia. Je možné si všimnúť stuhnutosť kĺbov a sťaženej chôdze po odpočinku, dlhšiu prípravu na skok, alebo úplné vyradenie skokov a lezenia z bežného mačacieho života. Tiež je možné badať ťažkosti pri čistení sa na chvoste, alebo na chrbte. 

Ak mačka prejavuje niektoré z hore uvedených príznakov, jednoznačne odporúčame navštíviť veterinárneho lekára. Ten vykoná klinické vyšetrenie, zhodnotí bolestivosť a rozsah pohybov jednotlivých kĺbov. Ďalším diagnostickým krokom je röntgenologické vyšetrenie, ktoré je pri artróze pomerne jednoznačne preukazné.

Toto ochorenie bohužiaľ nie je vyliečiteľné, ale napriek tomu sa dá postihnutým zvieratkám výrazne pomôcť zbaviť sa bolesti a zabezpečiť im tak životný komfort.

Liekom prvej voľby sú nesteroidné antiflogistiká. Tieto lieky v sebe kombinujú protizápalový a analgetický účinok (potláčajúci bolesť). Ich dlhodobé užívanie je na dôslednom zvážení ošetrujúceho veterinárneho lekára, z dôvodu možných nežiaducich účinkov. Výdatnou pomocou terapie sú chondroprotektíva, nutričné doplnky stravy, ktoré svojim zložením dokážu podporiť tvorbu synoviálnej tekutiny, pružnosť chrupaviek a stabilitu väzov. Používajú sa dlhodobo, ideálne minimálne 3 mesiace. Sú prípady, kedy je vhodnou metódou terapie chirurgia. Zníženie hmotnosti mačky do značnej miery uľahčí priebeh ochorenia. Tiež masáže a jednoduché cvičenia môžu byť nápomocné.

V žiadnom prípade nedoporučujeme aplikovať humánne analgetiká, ktoré svojimi nežiaducimi účinkami môžu na mačky pôsobiť fatálne!