Resorbcia zubov u mačiek

Ako diagnostikovat a liečiť resorbčné lézie zubov FORL (Feline odontoclastic resorptive lesion) u mačiek

Resorbcia zubov patrí medzi najčastejšie stomatologické problémy u mačiek. Štúdie po celom svete ukazujú, že prevalencia (výskyt ochorenia) dosahuje až 75% u mačiek, ktoré navštívili veterinárneho lekára z dôvodu zubného ošetrenia.

Pochopenie pôvodu vzniku FORL (Feline odontoclastic resorptive lesion) u mačiek bolo možné až po začatí používania zubného röntgenu a histologických štúdií. Zdá sa, že lézie pochádzajú z cementu, prechádzajú cez dentín a odtiaľ môžu postupovať ďalej smerom dole (apikálne), alebo hore (koronálne), alebo oboma smermi. Ak dôjde k postihnutiu dentínu, nastáva aj odlupovanie skloviny. Sklovina býva rezorbovaná (zvnútra von) pokiaľ lézie postupujú smerom hore ku korunke zuba. Je dôležité si uvedomiť, že v dobe keď už je možné pozorovať klinické poškodenie zubov alebo prostredníctvom sond diagnostikovať prítomnosť FORL, poškodenie zubov je už v 3 štádiu závažnosti. Príčiny vzniku FORL nie sú známe. Liečby zamerané na zachránenie zubov majú slabé výsledky čo sa týka úspešnosti. Primárnou terapiou je extrakcia zubov.