MVDr. Patrícia Pavlačková

MVDr. Patrícia Pavlačková

- absolventka Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku 2005
- Člen Komory veterinárnych lekárov SR

- Člen Európskej spoločnosti veterinárnej dermatológie (ESVD www.esvd.org)

- 2004 stáž počas štúdia na Veterinárnej fakulte Univerzity v Ljubljane, Slovinsko
- 2005 - 2010 veterinárna klinika EUVET, Bratislava
- 2010 - 2/2014 veterinárna klinika ZVERLAND Bratislava
- od 2010 aktívna spolupráca s Občianskym združením Mačky SOS
- 1 - 4/2013 kompletný dermatologický kurz na Veterinární a farmaceutické univerzite v Brne
- 6 - 8/2013 stáž zameraná na chirurgiu mäkkých tkanív na klinike PPP v Denveri, CO, USA
- 3/2014 veterinárna klinika ZVERLAND Piešťany

2016 - 2018 postgraduálne vzdelávanie ESAVS Dermatology I-III, University Luxembourg

- 2021 - University Luxembourg - certifikačné skúšky ESAVS Dermatology, University Luxembourg

-2022 postgraduálne vzdelávanie Improve International Feline Medicine


zameranie: felinná medicína ,dermatológia a endokrinológia, chirurgia mäkkých tkanív, ,gastroenterológia