Ochorenia srdca

Hypertrofická kardiomyopatia

Ochorenia srdca môžu postihnúť čistokrvné mačičky ale aj tzv. krížence , u nás najviac rozšírenú...