Ochorenia

Ochorenia dýchacieho aparátu

- bakteriálne, vírusové, mykotické, parazitózy, astma, polypy, Herpes, Calici, Mykoplazma, Chlamýdia


Ochorenia kože

Otodectes cynotis, Dermatofytóza, Miliárna dermatitída, Eozinofilný komplex


stomatitída, resorpčné lézie zubov a iné závažné ochorenia ústnej dutiny mačiek.


HCM, RCVM, DCM


Endokrinologické ochorenia

-diebetes mellitus, hypertyreóza


Ortopédia

- dedičné ochorenia, traumatické ochorenia, neoplázie


- obezita, lipidóza pečeňe

Očné ochorenia

Conjuctivitis, Uveitis, Coloboma iridis, Symblepharon

 


Písmenkové ochorenia

FELV, FIV, FIP, FPV / panleukopénia /


Ochorenia obličiek a dolných močových ciest

RF, PKD / polycystic kidney disese /, FLUTD, FIC /feline idiopatic cystitis/


Ochorenia tráviaceho traktu

- Inflamatory bowel dissease - IBD, Alimentárny lymfóm / Lymfóm /, obstipácia, cudzie telesá

Parazitózy

- Toxoplazmóza, ušný svrab


Onkológia

- lymfóm, postvakcinačný fibrosarkóm, karcinóm