MVDr. Tomáš Schuster

MVDr. Tomáš Schuster

certifikovaný veterinárny lekár v oblasti veterinárnej kardiológie

Zameranie:

- veterinárna kardiológia,
- zobrazovacie techniky - sonografia, endoskopia,
- stomatológia,

Člen ESVC (Európskej spoločnosti veterinárnej kardiológie www.esvcardio.org)

- 2022 - University Luxembourg - certifikačné skúšky ESAVS Cardio module

- 2021 - University Luxembourg - certifikačné skúšky ESAVS Cardio module

- 2019 - ESAVS Cardiology IV. - University Luxembourg

- 2018 - statusu certifikovaného veterinárneho lekára v oblasti veterinárnej kardiológie GPCert(Cardio),

- 2018 - ukončené vzdelávanie v oblasti veterinárnej kardiológie štúdium v Nemecku,

- 2016 - 2018 - ESAVS Cardiology I-III.- University Luxembourg

- 2012 - súčasnosť Veterinárna klinika ZVERLAND Piešťany

- 2008 - 2013 Veterinárna klinika ZVERLAND, Bratislava

- absolvent Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku 2000

- absolvent Brno International Business School - rok 2009