Ochorenia ústnej dutiny mačiek

Medzi najčastejšie ochorenia ústnej dutiny u mačiek patria:

- ochorenia periodontu, 

- nádory ústnej dutiny (hlavne spinocelulárny karcinóm), 

- stomatitída

- resorbcie zubov - označovaná aj ako felinné odontoklastické resorpčné lézie (FORL).

Počet mačiek v zdravej populácii u ktorých bolo diagnostikované ochorenie FORL (na základe klinického nálezu a dentálneho röntgenu) dosiahlo od 29 do 38 percent. 1-4 Počet zvierat u ktorých bola diagnostikovaná FORL pri návšteve veterinára z dôvodu dentálneho ošetrenia, je viac ako dvojnásobné. 5,6

Mnohé lézie sú malé a nie ľahko diagnostikovateľné pri orálnom vyšetrení pacienta. Vyšetrenie pacienta v sedácii umožní lepšie prehliadnutie ústnej dutiny, ale neodhalí rezorpciu zubov nachádzajúcu sa pod úrovňou ďasien. Z uvedeného dôvodu je zubný röntgen jedným z najdôležitejších pri diagnostikovaní tohto ochorenia.

1. Lund EM, Bohacek LK, Dahlke JL, et al. Prevalence and risk factors for odontoclastic resorptive lesions in cats. J Am Vet Med Assoc 1998;212(3):392-395.

2. Ingham KE, Gorrel C, Blackburn J, et al. Prevalence of odontoclastic resorptive lesions in a population of clinically healthy cats. J Small Anim Pract 2001;42(9):439-443.
3. Pettersson A, Mannerfelt T. Prevalence of dental resorptive lesions in Swedish cats. J Vet Dent 2003;20(3):140-142.
4. Girard N, Servet E, Biourge V, et al. Feline tooth resorption in a colony of 109 cats. J Vet Dent 2008;25(3):166-174.
5. van Wessum R, Harvey CE, Hennet P. Feline dental resorptive lesions. Prevalence patterns. Vet Clin North Am Small Anim Pract 1992;22(6):1405-1416.
6. Lommer MJ, Verstraete FJ. Prevalence of odontoclastic resorption lesions and periapical radiographic lucencies in cats: 265 cases (1995-1998). J Am Vet Med Assoc 2000;217(12):1866-1869.