MVDr. Andrej Pavlačka

MVDr. Andrej Pavlačka

- absolvent Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku 2005
- Člen komory veterinárnych lekárov SR
- Člen európskej spoločnosti veterinárnej oftalmológie (ESVO www.esvo.org)
- 2005-2006 veterinárna klinika Amis v Bratislave
- 2006 súkromná veterinárna prax
- 2006 - 2013 hlavný veterinárny lekár Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
- 6 - 8/2013 stáž zameraná na chirurgiu mäkkých tkanív na klinike PPP v Denveri, CO, USA
- 1 - 2/2014 veterinárna klinika ZVERLAND Bratislava
- 3/2014 veterinárna klinika ZVERLAND Piešťany
zameranie: oftalmológia, ortopedická diagnostika, zobrazovacie techniky RTG, chirurgia mäkkých tkanív