Stomatitída mačiek

Stomatitída je zápalové ochorenie sliznice ústnej dutiny.

Príčiny stotatitídy u mačiek môžu byť rôzne, od anatomických abnormalít, cez metabolické ochorenia - u mačiek veľmi častá urémia pri zlyhávajúcich obličkách, imunitne sprostredkované ochorenia, infekcie, či traumy.

Medzi najčastejšie klinické príznaky stomatitídy patrí: halitóza (zápach z papule), dysfágia (sťažené prehĺtanie) , ptyalizmus (nadmerné slinenie) a znížený príjem krmiva (čoho dôsledkom môže byť úbytok hmotnosti).

Pri klinickom vyšetrení je najčastejším nálezom hyperplázia (zväčšenie) a hyperémia (zvýšené prekrvenie) v oblasti mäkkého podnebia, ďasien, hltanu. Veľmi viditeľnou býva aj ohraničená gingivitída (zápal ďasien) a periodontitída (zápal závesného aparátu zuba) v oblasti črenovcov a stoličiek.

V rámci diagnostického procesu by sa u mačiek nemalo zabúdať na možnosť sekundárnej stomatitídy pri imunosuprimovaných jedincoch napr. z dôvodu FeLV, FIV, cukrovky, či hyperadrenokorticizmu - morbus Cushing.

Nakoľko mačičky nie sú pri manipulácii v ústnej dutine veľmi kooperatívne, častokrát je nutné ich kvôli dôkladnému vyšetreniu sedovať. Následne veterinár skontroluje jazyk, tvrdé a mäkké podnebie, sliznicu pyskov, ďasná a zuby. Zameriava sa pritom na prítomnosť drobných či väčších lézií, vriedkov a tiež na výskyt zubného kameňa. Výborným a nanajvýš vhodným doplnkovým vyšetrením je tiež RTG, pri ktorom vieme zhodnotiť stav čeľuste a sánky a tiež skontrolovať korene zubov.

Niekedy je pre diagnostiku nutná aj biopsia postihnutého mäkkého tkaniva.

Terapia je jednak symptomatická - tzn. že riešime príznaky ochorenia, ako aj špecifická - tzn. že sa zameriavame na riešenie primárnej príčiny. Ideálne je odstrániť zubný kameň a častokrát je nevyhnutná aj antibiotická terapia spolu s podávaním roztokov, gélov alebo pást s obsahom chlorhexydínu, ktorý má výborné dezinfekčné vlastnosti. V závislosti od poškodenia zuba, či jeho závesného aparátu je neraz nevyhnutná extrakcia zuba.