Ochorenia srdca u mačiek

Ochorenia srdca môžu postihnúť čistokrvné mačky ale aj tzv. krížence , u nás najviac rozšírenú mačku domácu. Stále nepoznáme všetky faktory, ktoré ochorenia spôsobujú. V minulosti sa predpokladal nedostatok životne dôležitej aminokyseliny / taurín/, spôsobený nízkou kvalitou krmiva. Ďalšou príčinou môže byť vírus a u niektorých plemien / main coon, ragdoll/ bola potvrdená genetická predispozícia. Postihnuté môžu byť mačky všetkých vekových kategórií, najčastejší pacienti sú v dospelom až staršom veku. Na rozdiel od psov, typickým príznakom u mačiek nebýva kašel, ale namáhavé a zrýchlené dýchanie, zrýchlený a slabý pulz, znížená aktivita, celková slabosť, nechutenstvo a strata hmotnosti. Majiteľ môže mať pocit, že tieto príznaky sa objavili náhle. V skutočnosti je ochorenie badateľné až vtedy, keď už srdce nie je schopné dostatočne zásobovať krvou celé telo. To znamená, že ochorenie prebieha skryto už pomerene dlhú dobu. Medzi najčastejšie ochorenia mačiek patrí.

Hypertrofická kardiomyopatia (HCM)- je najčastejším typom postihnutia srdca a dochádza pri ňom k zväčšeniu a zhrubnutiu ľavej steny srdca. 

Dilatatačná kardiomyopatia (DCM)- vzniká zväčšením komôr v dôsledku oslabenia srdcovej svaloviny. V posledných rokoch je menej častá.

Reštriktívna kardiomyopatia (RCM)- prejavuje sa oslabením funkcie srdca pumpovať krv, čo spôsobuje zväčšenie predsiení.

Arytmogénna kardiomyopatia pravej komory (ARVC)

Neklasifikovaná kardiomyopatia (UCM)

"Burn out" kardiomypatia

V dôsledku oslabenej funkcie srdca, býva častým sprievodným príznakom srdcových ochorení sťažené dýchanie, slabosť, cyanóza slizníc,  vznik embolov / krvných zrazenín/.. Sprievodným javom ochorení srdca môže byť je vysoký krvný tlak. 

Pri diagnostike ochorenia je dôležité poznať plemeno mačky, vek a klinické prejavy . Špecifické vyšetrovacie metódy sú RTG, USG, EKG. Dôležité doplnkové vyšetrenie je rozbor krvi. Prognóza ochorenia závisí od veku pacienta, včasnosti zistenia a závažnosti ochorenia.